XXXIX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  11 stycznia  2022 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu  pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- siłownia dla seniorów na terenie Parku Rżąka, przy ul. Rydygiera w Krakowie”.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Edukacji)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Architektury)w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 351/434 obr. 55 jednostka ewid. Podgórze

Druk Nr 4 (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 425/2, obręb 103 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 5  (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 1/20 obręb 54 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 6  (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowo – administracyjno – magazynowo- wystawienniczego nr 1- etap 1 i  budynku biurowo – administracyjno – magazynowo- wystawienniczego nr 2- etap 2 na działkach nr 494, 524, 490/1 obr. 100 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 494, 524, 490/1 obr. 100 Podgórze oraz dwoma zbiornikami na nieczystości płynne „szambo” na działce nr 494 obr. jw. przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 7 (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Druk Nr 8   (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Druk nr 9  (projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: opinii projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Budowa Parku Aleksandry-część północna”

Druk Nr 10 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: opinii koncepcji „Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie –Prokocimiu-opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Budowy drogi łączącej ulicę Jakubowskiego w ulicą Kosocicką”.

Druk Nr 11 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: doświetlenia ulicy Laskowej w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: wprowadzenia strefy zamieszkania na odcinku ulicy Zarzyckiego w Krakowie, od numeru 26-46.

Druk Nr 13 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: wprowadzenia znaków obustronnego zakazu zatrzymywania w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 87 na ulicy Spółdzielców 

Druk Nr 14 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: montażu słupków blokujących (elastycznych typu SIG) w ciągu ulicy Ćwiklińskiej, przy przejściu dla pieszych.

Druk Nr 15 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: pilnej realizacji projektu organizacji ruchu na ulicy Lipowskiego w Krakowie (numer IR-02.7221.2017.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku)

Druk nr 16 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie:  ustawienia urządzenia (kontrolującego prędkość samochodów na skrzyżowaniu ulicy Wielickiej z ulicą Ludwika Rydygiera.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji