XLV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  5 lipca  2022 r. godz. 18:30, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu ) w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2023

Druk nr 2 (projekt zarządu ) w sprawie: korekty uchwały Nr XXXVI/434/2022 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2022-2023. 

Druk Nr 3 (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 4 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie ustawienia toalet typu toi toi  przy placach zabaw na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk Nr 5  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie opinii rozbudowy ul. Bogucickiej w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Druk nr 6 (projekt komisji infrastruktury)  w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Złocieniowej w Krakowie

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie opinii dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Zalipki  w Krakowie .

 Druk nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie montażu znaków zakazu zatrzymywania na ulicy Prostej oraz ulicy Snycerskiej w Krakowie

Druk Nr 9 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ulicy Bogucickiej w Krakowie 

Druk Nr 10 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie opinii zmian organizacji ruchu na ulicy Kurczaba w Krakowie

Druk Nr 11 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie  opinii do przebudowy drogi na ulicy Barbary 12 w Krakowie

Druk Nr 12 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 352/2 obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 13 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii pozyskania do zasobu gminnego działek ewidencyjnych nr 143/5 i 143/6 obr. 60 jednostka ewidencyjna Podgórze.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji