Konsultacje społeczne dot. tramwaju na os. Rżąka

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęły się, trwające do 28 października br. konsultacje społeczne  dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano m.in. spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy XII, które odbędzie w dniu 6 października br. o godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20,  gdzie nastąpi przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych zaproponowanych korytarzy drogowo-tramwajowych do osiedla Rżąka a także odbędzie się dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu.

Szczegółowa informacja dotycząca wspomnianego procesu konsultacyjnego znajduje się na stronie: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/263899,2148,komunikat,konsultacje_dotyczace_budowy_linii_tramwajowej_na__os__rzaka.html