XLVII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  20 września  2022 r. godz. 18:30 za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: budowy oświetlenia przy ul. Telegi w okolicy Szkoły Podstawowej nr 5

Druk Nr 2  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wykonania chodników oraz odwodnienia w ciągu ul. Półłanki w Krakowie

Druk nr 3 (projekt komisji infrastruktury)w sprawie: wprowadzenia zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Polonijnej z ulicą Facimiech” do Budżetu Miasta Krakowa na lata 2023-

Druk Nr 4 (projekt komisji infrastruktury)w sprawie: podjęcia działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Bieżanowa

Druk Nr 5 (projekt komisji infrastruktury)  w sprawie usunięcia z ul. Laskowej koszy do segregacji śmieci 

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: korekty rozkładu jazdy linii autobusowych nr 125 i 163

Druk Nr 7 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa od 1 do 4 budynków1) mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Telimeny

Druk Nr 8 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, dojściem i dojazdem na części działki nr 18/29 obr. 58 Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Druk Nr 9 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych  z częściami usługowymi, garażami podziemnymi, dojściem i dojazdem na częściach działek nr 18/29, 21/17  obr. 58 Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Druk Nr 10 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, dojściem i dojazdem na części działki nr 18/29 obr. 58 Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, dojściem i dojazdem na częściach działek nr18/29, 21/17  obr. 58 Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt komisji architektury) w sprawie  opinii zbycia w trybie bezprzetargowym części  działki nr 142/7 obr. 57 jedn. ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 13 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: korekty Uchwały Nr XLVI/557/2022 Rady Dzielnicy XII z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dot. zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2020- 2022

Druk Nr 14 (projekt uchwały zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok.

Druk Nr 15 (projekt uchwały zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 16 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: opinii projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla wykonani strefy dla psów2) w Parku Rżąka

Druk Nr 17  (projekt komisji infrastruktury)  w sprawie: opinii projektu dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciągu ul. Rauś wraz z dojazdami- opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowym kosztów przygotowania i realizacji inwestycji

Druk Nr 18 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie opinii do montażu progów zwalniających w rejonie ul. Mała Góra 8D w Krakowie

Druk Nr 19 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie: opinii  dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ulicy Ćwiklińskiej

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji