Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności Im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

W dniu 12 grudnia 2022r. na Wawelu w Sali Senatorskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. E. i A. Jerzmanowskich. Nagrodę otrzymał Ksiądz Profesor Michał Heller.

Tegoroczny laureat, ksiądz profesor Michał Heller, to filozof, uczony o światowej sławie, niestrudzony animator badań naukowych oraz wybitny popularyzator nauki.

Przez całe swe naukowe życie zmaga się z pytaniem, dlaczego świat jest „matematyczny”, czyli daje się opisać za pomocą abstrakcyjnych pojęć matematyki. Jest to istotnie bardzo zaskakujący fakt, odkryty przez Pitagorasa i potwierdzony przez współczesną naukę. Zastanawiali się nad nim najwięksi, włącznie z Albertem Einsteinem, który podsumował go słynnym zdaniem: „Pan Bóg jest subtelny, ale nie jest złośliwy”. Michał Heller stoi na stanowisku, że tę odpowiedniość pomiędzy abstrakcyjnym światem matematyki a światem realnym, można zrozumieć tylko, jeżeli faktycznie istniał scenariusz budowy świata, oparty na matematyce. Istnienie tej zadziwiającej „matematyczności świata” może, więc stanowić ślad Kreatora.

Nagroda Templetona umożliwiła ks. Hellerowi ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Tak powstało niezwykle twórcze środowisko, łączące humanistów z przedstawicielami nauk empirycznych; umożliwiające potrzebny dialog, a także badania interdyscyplinarne. Centrum Kopernika, którego ks. Heller jest niezmordowanym animatorem, nie tylko organizuje ważne debaty na temat istotnych zagadnień stojących dzisiaj przed nauką, ale stało się też żywym ośrodkiem skupiającym znakomity zespół badaczy i popularyzatorów nauki. Organizowany corocznie Copernicus Festival jest prawdziwym świętem nauki i kultury.

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, ustanowiona mocą testamentu Erazma Jerzmanowskiego w 1908 r., po raz pierwszy została wręczona przez AU w 1915 r. Uchodziła za „polskiego Nobla”.

Po dwuletniej przerwie pandemicznej Nagroda została wznowiona dzięki staraniom Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

W uroczystości udział wzięli m.in. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia oraz ich zaproszeni goście.

Andrzej Ulman
Prezes TPP

(Fot. Paweł Mazur)