Mieszkańcy dzielnicy pamiętają o swej historii

W dniu 24.01.2023 r.  Sekretarz Miasta Krakowa p. Antoni Fryczek oraz  przewodniczący Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim Zbigniew Kożuch odsłonili tablicę poświęconą ofiarom obozu pracy Julag III Bieżanów. Obóz założony przez władze hitlerowskie działał w latach 1942 – 1943  i więził kilkaset osób pochodzenia żydowskiego. Więźniowie obozu pracowali głównie przy budowie linii kolejowych na odcinku Kraków-Bochnia . Oprócz wyczerpującej pracy więźniowie musieli znosić nieludzkie traktowanie przez strażników i bardzo trudne warunki obozowe.

W 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia odpowiadając na prośby mieszkańców dzielnicy skierowali wniosek do Rady Dzielnicy XII by upamiętnić śmierć i męczeństwo więźniów obozu. Rada Dzielnicy podjęła stosowną uchwałę i przeznaczyła odpowiednie fundusze na realizację tablicy. W ten proces włączyło się pro publico bono wiele osób i instytucji. Min. ZDMK, XXV LO w Krakowie, p. Paweł Mrozek, p. Stanisław Dziob, p. Marek Węgrzyn, p. Zbigniew Czarnota. Tablica ta stała się kolejnym elementem tworzonego „Dzielnicowego Szlaku Pamięci”.

Biorący udział w uroczystości mieszkańcy dzielnicy podkreślali , że upamiętnione miejsce powinno stać się przyczynkiem do rozszerzania wiedzy o historii wśród lokalnej społeczności.