Komisja Infrastruktury

1. RAFAŁ BUCHELT

2. RAFAŁ JOŃCA

3. GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA

4. BARBARA FRĄCZEK

5. ANDRZEJ JÓZEFCZYK- ZAST. PRZEWOD.

6. MIECZYSŁAW LASOTA

7. BARBARA LEŚNIAK

8. TOMASZ LIS

9. WIESŁAW MARKOWICZ

10. ELŻBIETA MATYKIEWICZ

11. MARCIN SZYMAŃSKI

12. KINGA WITKOWSKA

13. PIOTR WOJCIECHOWSKI – PRZEWODNICZĄCY

14. JANUSZ ZADWÓRNY

Dodaj komentarz