Komisja Infrastruktury

1. RAFAŁ BUCHELT

2. RAFAŁ JOŃCA

3. GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA

4. BARBARA FRĄCZEK

5. ANDRZEJ JÓZEFCZYK- ZAST. PRZEWOD.

6. MIECZYSŁAW LASOTA

7. BARBARA LEŚNIAK

8. TOMASZ LIS

9. ELŻBIETA MATYKIEWICZ

10. MARCIN SZYMAŃSKI

11. KINGA WITKOWSKA

12. PIOTR WOJCIECHOWSKI – PRZEWODNICZĄCY

13. JANUSZ ZADWÓRNY

Dodaj komentarz