Zespół Koordynacyjny “Bezpieczny Kraków”

Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny działający w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

Przewodniczący: Marek Lelo

Sekretarz: Danuta Kohut

Skład komisji:

 • Mieczysław Lasota- radny
 • Wiesław Markowicz – radny
 • Andrzej Józefczyk – radny
 • Piotr Fąfara – radny
 • Marek Lelo- przedstawiciel mieszkańców
 • Zbigniew Kłonica- przedstawiciel mieszkańców
 • Andrzej Chytkowski- przedstawiciel mieszkańców
 • Mirosław Skwarka- Komendant Komisariatu Policji VI
 • Artur Nosek – Dowódca JRG 6 Państwowej Straży Pożarnej
 • Dominika Gawin –Sitek – Naczelnik SM Oddział Podgórze
 • Danuta Kohut – Dyrektor ZSO nr 15

Aktualności:

IV edycja szkolenia  z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  rozstrzygnięta

Kolejny turniej koszykówki za nami