Janusz Zadwórny

Janusz Zadwórny
Członek Zarządu Dzielnicy XII
Lat 61 – radny czwartą kadencję Oś. Rżąka

Pracuję w komisjach :
– Bezpieczeństwa i porządku publicznego
– Infrastruktury
– Architektury i Urbanistyki

Pełnię dyżur w Dzielnicy w każdą Środę od godz. 11:00 do godz. 12:00

Dodaj komentarz