Dyżury

Dyżury Zarządu Dzielnicy XII

Przewodniczący
Zbigniew Kożuch               piątek 10:00 – 12:00

Z-ca Przewodniczącego
Rafał Buchelt                      wtorek 17:30-18:30

Członek Zarządu              
Agata Gwiazda                   pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00-16:00, Miejsce Aktywności Mieszkańców,                                                                             osiedle Na Kozłówce 25

Członek Zarządu               pierwszy czwartek miesiąca 17:00 – 18:00
Patrycja Bień                        (1 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca)

Członek Zarządu 
Konrad Spryńca                  Przed sesjami Rady Dzielnicy XII o godzinie 17:30

 

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

Grażyna Fijałkowska        piątek 10:00 – 11:00

Dodaj komentarz