Dyżury

Dyżury Zarządu Dzielnicy XII

Przewodniczący
Zbigniew Kożuch               piątek 10:00 – 12:00

Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Markowicz           środa 16:30 – 18:00

Członek Zarządu
Kinga Witkowska                poniedziałek 10:00 – 11:00

Członek Zarządu
Rafał Buchelt                       wtorek 17:00 – 18:30

Członek Zarządu 
Mieczysław Lasota           czwartek 17:00 – 18:30


 

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

Grażyna Fijałkowska        piątek 10:00 – 11:00

Mariusz Kękuś          czwartek 17:00 – 18:30

Aleksandra Dziedzic 22.03.2017 godzina 19