Dyżury

Dyżury Zarządu Dzielnicy XII

Przewodniczący
Zbigniew Kożuch               piątek 10:00 – 12:00

Z-ca Przewodniczącego
Rafał Buchelt                       wtorek 16:30 – 17:30

Członek Zarządu
Agata Gwiazda                     poniedziałek 17:00 – 18:00

Członek Zarządu
Janusz Zadwórny               środa 17:00 – 18:00

Członek Zarządu 
Konrad Spryńca                  czwartek 16:45 – 17:45

 

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

Grażyna Fijałkowska        piątek 10:00 – 11:00

Dodaj komentarz