Sport

Orlik im. Erazma Jerzmanowskiego – ul. Jerzmanowskiego 4

Otwarte 1 czerwca 2009 roku Moje Boisko Orlik 2012 to kompleks nowoczesnych, oświetlonych, ogrodzonych boisk syntetycznych wraz z zapleczem szatniowym. Sport i rekreację prowadzi na obiekcie animator sportu, który ustala grafik zajęć różnych dyscyplin, prowadzi niektóre z nich lub udostępnia grupom lub osobom indywidualnym. Z założenia korzystanie z boiska jest bezpłatne, a koszty funkcjonowania pokrywa Gmina Miejska Kraków. Na obiekcie obowiązuje regulamin, którego przestrzeganie warunkuje przebywanie na jego terenie.

Operatorem boiska jest Klub Sportowy Kolejarz – Prokocim.

Więcej informacji na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Klub Sportowy Kolejarz – Prokocim – ul. Bieżanowska 71

Strona internetowa Klubu.

Klub Sportowy Bieżanowianka – ul. Lipowskiego 5

KS Biezanowianka

Strona internetowa Klubu.

Klub Sportowy Baszta – ul. Aleksandry 11 

Strona internetowa Klubu.

Com Com Zone Kraków Prokocim – ul. Kurczaba 26 

Strona internetowa Centrum.

Com Com Zone Na Kozłowce – ul. Facimiech 32

Strona internetowa Centrum