Komisje

Do wykonywania swoich zadań Rada może powołać stałe i doraźne komisje (zespoły problemowe). Do celów kontrolnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną. W Radzie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim działają następujące komisje:

Komisja Architektury i Urbanistyki
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Edukacji i Kultury
Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Komisja Infrastruktury 
Komisja Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych
Komisja Rewizyjna
Komisja Sportu
Komisja ds, redagowania gazety dzielnicowej
Komisja Budżetowa i Budżetu Partycypacyjnego
Komisja Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej 
Komisja ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Komisja Zdrowia i Polityki Senioralnej
Dzielnicowy Zespół Koordynujący “Bezpieczny Kraków”

 

Dodaj komentarz