Komisje

Do wykonywania swoich zadań Rada może powołać stałe i doraźne komisje (zespoły problemowe). Do celów kontrolnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

Dodaj komentarz