Terminy posiedzeń komisji

W tym miejscu zamieszczamy zawiadomienia o posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim:

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Architektury i Urbanistyki
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Infrastruktury
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Socjalnej
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Sportu
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Informacji i Kontaktu z Mieszkańcami
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Budżetowej i Budżetu Partycypacyjnego
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej