Terminy posiedzeń komisji

W tym miejscu zamieszczamy zawiadomienia o posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim:

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Architektury i Urbanistyki
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Infrastruktury
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego
Zawiadomienia o posiedzeniach Polityki Społecznej i Senioralnej
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Sportu i Rekreacji
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji ds. Aktywizacji Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Informacji i Komunikacji z Mieszkańcami
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Budżetowej i Budżetu Obywatelskiego
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej