Komisja Sportu i Rekreacji

Skład komisji:

  1. Agata Gwiazda
  2. Jacek Małek – Przewodniczący
  3. Przemysław Mik
  4. Konrad Spryńca

Zakres prac:

1. Współdziałanie z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Dzielnicy XII
2. Przygotowywanie projektów uchwał odnośnie podziału środków w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej
3. Współpraca z odpowiednimi komisjami Rady Miasta Krakowa

Dodaj komentarz