Komisja Sportu

  1. Jacek Małek – PRZEWODNICZĄCY 
  2. Konrad Spryńca
  3. Małgorzata Lasota
  4. Agata Gwiazda
  5. Barbara Leśniak
  6. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Współdziałanie z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Dzielnicy XII
2. Przygotowywanie projektów uchwał odnośnie podziału środków w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej
3. Współpraca z odpowiednimi komisjami Rady Miasta Krakowa

Dodaj komentarz