Organizacje pozarządowe

1. Klub Sportowy Baszta
ul. Aleksandry 11, 30-837 Kraków
www.ksbaszta.pl
email: biuro@baszta.pl

Klub powstał w 1993 roku. Celem Klubu jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub prowadzi sekcje siatkówki, piłki nożnej, szachów, koszykówki, tenisa ziemnego oraz zajęcia rekreacyjne.

2. Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia
30-667 Kraków, ul. Facimiech 5b
Fan Page na Facebooku
email: andrzejulm@gmail.com
tel. 606 237 635

Celem Towarzystwa jest wzbogacenie i upowszechnianie wiedzy o historii Prokocimia i jego zasłużonych mieszkańcach, rozwijanie inicjatyw lokalnych, ratowanie obiektów i przedmiotów zabytkowych, ze szczegółnym uwzględnieniem pamięci Erazma i Anny Jerzmanowskich.

3. Fundacja Remedium
ul. Aleksandry 11, 30-837 Kraków
www.fundacjaremedium.org
email: biuro@domkultury.net
tel.  12 658 56 47

Fundacja powstała i działa nieprzerwanie od 1990 roku. Celem fundacji jest wspieranie i rozwijanie szeroko pojętej działalności kulturowo-oświatowej i rekreacyjnej w osiedlach mieszkaniowych Nowy Bieżanów, Nowy Prokocim, Na Kozłówce w Krakowie.

4. Stowarzyszenie Nowy Bieżanów
ul. Aleksandry 11, 30-837 Kraków
email: biuro@domkultury.net
tel. 12 658 56 47

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców krakowskiego osiedla Nowy Bieżanów i osiedli sąsiednich.

5. Klub Sportowy Contra 06
ul. Duża Góra 41/53, Kraków
www.contra06.pl
email: klub@conta06.pl
tel. 880 151 505

Klub powstał w 2007 roku. Jest to jednosekcyjny klub tenisa stołowego. Treningi odbywają się w Domu Kultury SM Nowy Bieżanów przy ul. Aleksandry 11.

6. Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia
ul. Wallenroda 55/56, 30-867 Kraków
www.dyliniarnia.republika.pl
email: krd56@op.pl
tel. 505 573 831 (czynny w godzinach 12-20)

Stowarzyszenie ukierunkowane jest na dzieci i młodzież. Działa na polu pomocy społecznej i oferuje kompleksową pomoc w zakresie zepewnienia rzeczy pierwszej potrzeby, wyżywienia, rekreacji i wypoczynku, ochrony zdrowia w tym opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Organizuje również warsztaty, szkolenia i profilaktyczne spotkania dla rodziców dotyczące wychowania dziecka. Organizacja skupia wolontariuszy zaangażowanych w poszczególne sekcje działalności.

7. Klub Seniota Betania
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków

Obszarem działania klubu są osiedla Nowy Bieżanów oraz Nowy Prokocim. Cel to angażowanie ludzi starszych (seniorów) do różnorodnych form aktywności kulturalnej, rekreacyjno-sportowej, zdrowotnej i rehabilitacyjnej. Seniorzy uczestniczą w imprezach turystycznych i rekreacyjno-sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim.

8. Stowarzyszenie Nowy Prokocim Przyjaciele
ul. Kurczaba 25, 30-836 Kraków
www.stowarzyszenie-przyjaciele.org
email: stowarzyszenie.przyjaciele@gmail.com
tel. 608 580 408

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia. Grupa osób, która powołała stowarzyszenie oraz formalnie go zarejestrowała wcześniej od kilkunastu lat działała nieformalnie przy Klubie Kultury “Zachęta” SM Nowy Prokocim.

9. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Eden
ul. Popiełuszki 35, 30-898 Kraków
www.srk9.diecezja-krakow.pl
email: srk9@diecezja-krakow.pl
tel. 500 671 496

Działalność skierowana jest na wrzechstronną pomoc rodzinom. Aktualnie tworzy je grupa ok. 40 osób, nie tylko małżeństwa. Działamy od 1994 roku jako Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, Koło Parafialne nr 9, a od 2011 także jako Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN. Prowadzimy świetlicę.

10. Fundacja Wygrajmy Siebie
ul. Heleny 10/48, 30-838 Kraków
www.wygrajmysiebie.pl
email: wygrajmysiebie@gmail.com
tel. 606 483 178

Wygrajmy Siebie to fundacja, którą tworzą ludzie z pasją i nadzieją, że w życiu zrealizują jej główne hasło, czyli wygrają siebie! Misja fundacji brzmi “Pomagamy ludziom młodym w realizacji marzeń i planów tak, by w pełni wykorzystali swój potencjał. Dajemy wiedzę, odpowiedzialność oraz świadomość własnych umiejętności i pasji, aby mądrze i pewnie podejmowali realne decyzje w dorosłym życiu.

11. Siemacha Spot na Kozłówce
ul. Na Kozłówce 25, 30-644 Kraków
www.siemacha.org.pl
email: kozlowek@siemachaspot.pl
tel. 12 658 26 25
dyrektor: Anetta Bigaj

SIEMACHA Spot to nowoczesne, dobrze wyposażone „współczesne podwórko” dla dzieci i młodzieży, w którym najważniejszy akcent pada na SPOTkanie z drugim człowiekiem – z rówieśnikiem i mądrym dorosłym. To miejsce, w których poprzez dbałość o budowanie relacji tworzy się stabilna, przyjazna społeczność oparta na więziach, jasnych zasadach i twórczym podejściu do życia. SIEMACHA Spot to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy z własnej woli chcą być częścią społeczności, akceptują jej normy, są otwarci na zdobywanie nowych umiejętności.

12. Klaster Rybitwy – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
www.fundacjarybitwy.pl
email: kontakt@fundacjarybitwy.pl
tel.: |+48| 12 651 09 55
Prezes Zarządu: Remigiusz Tytuła

Klaster Rybitwy – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizacją działającą na rzecz tworzenia solidarnej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości Krakowa. Skupiamy wszystkich tych, którzy widzą głęboki sens w twórczym i bliskim współistnieniu Mieszkańców-Pracowników, Przedsiębiorców-Pracodawców oraz Samorządu Miasta. Działamy przeciw rugowaniu z obszarów miejskich wartościowych miejsc pracy.