Komisja Budżetowa i Budżetu Partycypacyjnego

  1. Kinga Kwiatkowska – PRZEWODNICZĄCA
  2. Dawid Kwiatkowski
  3. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Analiza zadań wyszczególnionych w paragrafie 3 pkt 1 Statutu Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim pod kątem przestrzegania limitów wydatkowania środków na poszczególne dziedziny zadań
2. Propagowanie idei budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy XII
3. Organizacja spotkań z mieszkańcami dotycząca budżetu obywatelskiego
4. Współpraca z zespołem ds. budżetu obywatelskiego