Komisja Architektury i Urbanistyki

1. RAFAŁ JOŃCA – PRZEWODNICZĄCY

2. ELŻBIETA MATYKIEWICZ

3. ZBIGNIEW KOŻUCH

4. MAŁGORZATA STAWARZ- ZAST. PRZEWOD.

5. PIOTR WOJCIECHOWSKI

6. JANUSZ ZADWÓRNY

Dodaj komentarz