Komisja Architektury i Urbanistyki

Skład komisji:

  1. Grażyna Fijałkowska
  2. Michał Kruk – Przewodniczący
  3. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Przygotowywanie projektów- opinii w sprawie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenów.
2. Przygotowywanie opinii, wniosków do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
3. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i wniosków o WZ, ULICP oraz ULIM dla inwestycji budowlanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zbycia, zamiany lub dzierżawy działek gminnych.
5. Współdziałanie z odpowiednimi merytorycznie Komisjami Rady Miasta.

Dodaj komentarz