Zapraszamy na wielkie wydarzenie muzyczne!

Już w najbliższą sobotę, 27 września zapraszamy Państwa na koncert Mai Sikorowskiej i Andrzeja Sikorowskiego z zespołem, który tradycyjnie odbędzie się w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie o godz. 19.30. Zapraszamy!

Co nowego w Radzie Dzielnicy?

Na ostatnich dwóch Sesjach Rady Dzielnicy XII, Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: Przystąpienia do otwartego konkursu ofert realizowanego w ramach Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja lokalnych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży) przeznaczono kwotę 20 000 zł, natomiast na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja zimowych i letnich obozów sportowych) przeznaczono kwotę 10 000 zł.

Budżet Obywatelski – instrukcja głosowania

Przedstawiamy instrukcję głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy, że głosowanie odbędzie się w dniach 27 września – 5 października.

Ruszyła budowa zbiornika retencyjnego!

Mieszkańcy Bieżanowa wreszcie doczekają się powstania zbiornika retencyjnego, który uchroni ich domy przed powodzią. Więcej informacji na temat rozpoczętej inwestycji można znaleźć pod tym linkiem i pod tym linkiem.

Budżet Obywatelski – informacja o pozytywnie zweryfikowanych wnioskach

Nad 29 projektami dzielnicowymi oraz 103 ogólnomiejskimi głosować będą mieszkańcy Dzielnicy XII. W dniu dzisiejszym Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego ogłosiła listę projektów, które przeszły pozytywną weryfikację, i będą przedmiotem głosowania w dniach 27 września – 5 października 2014.

Budżet Obywatelski – komisje wyborcze

Głosowanie na propozycje zadań (związanych z Budżetem Obywatelskim) zgłoszonych przez mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych, odbywać się będzie w terminie od 27.09 do 05.10 br., w następującym porządku:

Badania na temat bezpieczeństwa

W związku ze społecznym zapotrzebowaniem oraz zgodnie z § 2, ust.5 uchwały Rady Miasta Krakowa nr CII/1574/14 z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania działań w zakresie znaczącego zwiększenia ilości patroli Policji w Krakowie w 2014 roku informuję, że od dnia 1 września do 8 października br., będzie organizowana druga tura badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Krakowie.

Co nowego w Radzie Dzielnicy?

W trakcie lipcowej Sesji, Radni Dzielnicy XII dokonali wstępnego rozdysponowania środków finansowych na 2015 r. w zakresie, który obecnie obejmuje zadania priorytetowe (od 1 stycznia 2015 r. nie będzie podziału na zadania priorytetowe i powierzone w Dzielnicach):

Wspomnienia z wakacji w Klubie Kultury “Zachęta”

W Klubie Kultury „Zachęta” podczas Akcji „Lato w mieście 2014” oddalaliśmy się od domu codziennie. Przytaczając za Św. Augustynem, każdego dnia czytaliśmy nową stronę książki, poznają coraz to ciekawsze miejsca. Akcja trwała od 30.06.14 do 1.08.14. Było to pięć tygodni wspaniałej zabawy zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” i Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Zdrowo i bezpiecznie w Klubie czas spędzały dzieci w wieku 7-12 lat.

Wspomnienia z Kołobrzegu…

Jak co roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Bieżanowa również i teraz  w dniach 03.07 – 16.07. 2014 r. udało się zorganizować kolonię dla dzieci i młodzieży w pięknym i malowniczym Kołobrzegu.