Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty do udziału w trwających do 5 lipca 2024 r. konsultacjach społecznych w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych podmiotów w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano: 

1.     Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach  17:00 –19:00  w Centrum Wielokulturowym przy ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro.

2.    Zbieranie formularzy konsultacyjnych. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

  • przesyłając na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia);
  • przesyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście (do sekretariatu – segment B, III piętro, pokój nr 08,) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028;
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028.

3.    Dyżury telefoniczne w dniach:

Ogłoszenie o konsultacjach w wersji angielskiej i ukraińskiej dostępne również na stronie:

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [EN/UA] – OTWARTY KRAKÓW<br/>OPEN KRAKOW

Pliki do pobrania:

  • projekt Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla mieszkanek i mieszkańców [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla NGO [DOCX/PDF].