Komisja Edukacji i Kultury

  1. BARBARA LEŚNIAK- PRZEWODNICZĄCA
  2. Jan Tworzydło
  3. Kinga Witkowska
  4. Tomasz Guzik
  5. Małgorzata Lasota
  6. Krzysztof Rozmus
  7. Marek Węgrzyn
  8. Andrzej Ulman
  9. Rafał Buchelt

Zakres prac:

1. Współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi zlokalizowanymi na terenie Dzielnicy XII
2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy
3. Przygotowanie opinii oraz wniosków w innych sprawach związanych z przedmiotem działania komisji
4. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących zadań remontowych w placówkach oświatowych
5. Współpraca z odpowiednimi komisjami Rady Miasta Krakowa oraz instytucjami szkolnymi i kulturalnymi

Dodaj komentarz