Komisja Edukacji i Kultury

Skład komisji:

  1. Rafał Buchelt
  2. Zbigniew Czarnota
  3. Barbara Leśniak – Przewodnicząca
  4. Krzysztof Rozmus
  5. Marek Węgrzyn

Zakres prac:

1. Współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi zlokalizowanymi na terenie Dzielnicy XII
2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy
3. Przygotowanie opinii oraz wniosków w innych sprawach związanych z przedmiotem działania komisji
4. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących zadań remontowych w placówkach oświatowych
5. Współpraca z odpowiednimi komisjami Rady Miasta Krakowa oraz instytucjami szkolnymi i kulturalnymi

Dodaj komentarz