Komisja Zdrowia i Polityki Senioralnej

  1. Małgorzata Lasota – PRZEWODNICZĄCA
  2. Zbigniew Kwiatkowski
  3. Barbara Leśniak
  4. Zbigniew Kożuch