Komisja Zdrowia i Polityki Senioralnej

  1. Małgorzata Lasota – PRZEWODNICZĄCA
  2. Zbigniew Kwiatkowski
  3. Barbara Leśniak
  4. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów
2. Podejmowanie działań z zakresu zdrowia i polityki senioralnej
3. Przygotowywanie projektów uchwał w innych sprawach przekazanych do kompetencji komisji