Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej

Skład komisji:

  1. Agata Gwiazda
  2. Barbara Leśniak
  3. Małgorzata Lasota – Przewodnicząca

Zakres prac:

1. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów
2. Podejmowanie działań z zakresu zdrowia i polityki senioralnej
3. Przygotowywanie projektów uchwał w innych sprawach przekazanych do kompetencji komisji