Komisja Infrastruktury

 1. Adrian Malik– PRZEWODNICZĄCY
 2. Konrad Spryńca
 3. Grażyna Fijałkowska
 4. Kinga Witkowska
 5. Barbara Leśniak
 6. Elżbieta Matykiewicz
 7. Marek Węgrzyn
 8. Krzysztof Rozmus
 9. Jan Tworzydło
 10. Andrzej Ulman
 11. Patrycja Bień
 12. Janusz Zadwórny
 13. Rafał Buchelt

Zakres prac:

1. Przedmiotem działania komisji jest całokształt zagadnień związanych z infrastrukturą komunalną
2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego
3. Przygotowywanie wniosków dot. prac remontowych dróg, chodników, oświetlenia, budowy i przebudowy ulic lokalnych
4. Przygotowywanie projektów uchwał w innych sprawach przekazanych do kompetencji komisji
5. Przegląd stanu technicznego ulic, chodników i oświetlenia na terenie Dzielnicy XII

Dodaj komentarz