Komisja Polityki Społecznej i Senioralnej

Skład komisji:

  1. Zbigniew Kwiatkowski
  2. Beata Olszewska
  3. Sebastian Rutkowski – Przewodniczący

Zakres prac:

  1. Podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej.
  2. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.
  3. Współpraca z seniorami z Kół Emerytów oraz Centrum Aktywności Seniora.