Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  1. Zbigniew Kwiatkowski – Przewodniczący
  2. Marcin Lenda
  3. Jacek Małek

Zakres prac:

1. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od jego przedłożenia przez zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez radę w tych sprawach.
3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Dodaj komentarz