Komisja Informacji i Komunikacji z Mieszkańcami

Skład komisji:

  1. Patrycja Bień
  2. Zbigniew Czarnota
  3. Zbigniew Kwiatkowski
  4. Beata Olszewska – Przewodnicząca

Zakres prac:

1. Przygotowanie informacji na stronę internetową – informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Radę Dzielnicy
2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Dzielnicy XII
3. Współdziałanie z bibliotekami, klubami kultury i innymi instytucjami

Dodaj komentarz