Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami

  1. Tomasz Guzik – PRZEWODNICZĄCY
  2. Konrad Spryńca
  3. Jan Tworzydło

Zakres prac:

1. Przygotowanie informacji na stronę internetową – informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Radę Dzielnicy
2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Dzielnicy XII
3. Współdziałanie z bibliotekami, klubami kultury i innymi instytucjami

Dodaj komentarz