Komisja Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych

  1. Elżbieta Matykiewicz –  PRZEWODNICZĄCA
  2. Konrad Spryńca
  3. Jan Tworzydło
  4. Małgorzata Lasota
  5. Patrycja Bień
  6. Krzysztof Rozmus
  7. Jacek Małek
  8. Kinga Witkowska

Zakres prac:

1. Przedmiotem działania komisji jest całokształt zagadnień związanych z ochroną środowiska i zagospodarowaniem terenów niezabudowanych w Dzielnicy XII.
2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji komisji.
3. Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.
4. Inwentaryzacja wolnych terenów i ocena możliwości ich zagospodarowania.
5. Kontynuowanie zadań już rozpoczętych w poprzednich kadencjach.
6. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie budowy i modernizacji ogródków jordanowskich.

Dodaj komentarz