Komisja ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego

Skład komisji:

  1. Zbigniew Kożuch
  2. Marcin Lenda – Viceprzewodniczący
  3. Beata Olszewska
  4. Krzysztof Rozmus
  5. Marek Węgrzyn – Przewodniczący

Zakres prac:

  1. Opiniowanie, wnioskowanie i załatwianie spraw w zakresie zmian organizacji ruchu zgłaszanych przez mieszkańców i jednostki miejskie, rozwiązań komunikacyjnych.
  2. Załatwianie innych spraw przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Dzielnicy.