Komisja ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  1. Jan Tworzydło – PRZEWODNICZĄCY
  2. Andrzej Ulman
  3. Tomasz Guzik
  4. Zbigniew Kożuch