Komisja ds. Aktywizacji Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Skład komisji:

  1. Rafał Buchelt
  2. Zbigniew Czarnota – Przewodniczący
  3. Grażyna Fijałkowska
  4. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Organizacja wolnego czasu młodych osób, w tym organizacja spotkań młodzieży z placówek oświatowych z terenu Dzielnicy
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy XII
3. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Krakowa oraz z odpowiednimi komisjami RMK