Komisja ds. Aktywizacji Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  1. Jan Tworzydło – PRZEWODNICZĄCY
  2. Andrzej Ulman
  3. Tomasz Guzik
  4. Zbigniew Kożuch

Zakres prac:

1. Organizacja wolnego czasu młodych osób, w tym organizacja spotkań młodzieży z placówek oświatowych z terenu Dzielnicy
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy XII
3. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Krakowa oraz z odpowiednimi komisjami RMK