Szkoły Ogólnokształcące

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marie – Skłodowskiej Curie w Krakowie
ALEJA DYGASIŃSKIEGO 15
30-820 Kraków
tel. 12 658 17 15
Strona internetowa

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
TELIMENY 9
30-838 Kraków
tel. 12 658 50 70
Strona internetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11
Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 3
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 6
ALEJA DYGASIŃSKIEGO 25
30-820 Kraków
tel. 12 659 15 12
Strona internetowa

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki
SPÓŁDZIELCÓW 5
30-682 Kraków
tel. 12 655 09 24
Strona internetowa

Dodaj komentarz