Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Krakowie 
ul. Aleksandry 2
30-837 Kraków

Telefony: 12 657 99 95, 12 657 99 29

Dowódca: mł. bryg. inż. Robert Anioł

Więcej informacji na stronie internetowej JRG-6.Dodaj komentarz