Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przewodniczący:

  • Janusz Zadwórny

Członkowie:

  • Andrzej Józefczyk
  • Mieczysław Lasota
  • Wiesław Markowicz