Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Skład komisji:

  1. Agata Gwiazda
  2. Małgorzata Lasota
  3. Dariusz Miksiewicz
  4. Janusz Zadwórny – Przewodniczący

Zakres prac:

1. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie posiadanych kompetencji
2. Bieżące reagowanie na wszelkie sprawy i problemy związane ze stanem porządku i bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy XII ( kontrole, interwencje u odpowiednich służb porządkowych, itp.).
3. Rozpoznawanie i typowanie miejsc i terenów w obrębie Dzielnicy, na których występują zjawiska stwarzające zagrożenia dla mieszkańców
4. Utrzymywanie stałej współpracy z Policją, Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w celu eliminowania negatywnych zjawisk i zagrożeń

Dodaj komentarz