Budżet Obywatelski – podsumowanie pierwszego spotkania

Pierwsze spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego za nami. Podczas zebrania w Szkole Podstawowej nr 123 mieszkańcy zostali poinformowani o trybie całego projektu. Z ich padły liczne wnioski, uwagi oraz pierwsze propozycje dotyczące wydania 100 tysięcy złotych, które przysługują Naszej Dzielnicy.

Poniżej przedstawiamy propozycje projektów jakie padły w czasie spotkania. Zaznaczamy, że nie są to oficjalne wnioski a jedynie wstępne koncepcje, które są punktem wyjścia do złożenia właściwych.

1. Remont alejki od ul.Spółdzielców do ul. Na Kozłówce

2. Remont alejki od ul. Na Kozłówce do Szkoły Podstawowej nr 123

3. Rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 123

4. Rewitalizacja kąpieliska Bagry (jako projekt ogólnomiejski)

5. Wyciszenie torowiska wzdłuż ul. Nowosądeckiej

Po każdym spotkaniu na stronie Rady Dzielnicy pojawi się krótkie podsumowanie wraz z pierwszymi propozycjami.