Budżet Obywatelski – zgłaszanie projektów

Od dzisiaj do 16 czerwca mieszkańcy Dzielnicy XII mają możliwość zgłaszania swoich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kto może złożyć projekt?

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełnienia wniosku ma ukończone 16 lat.

Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Przed wypełnieniem wniosku, sprawdź czy Twój pomysł jest możliwy do zrealizowania!

Środki w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zostać wykorzystane jedynie na terenach, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków!

 Sprawdź: http://msip.um.krakow.pl/msip/

 Gdzie należy złożyć projekt?

-elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów) na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

-pocztą na adres: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków z dopiskiem „Budżet Obywatelski

-w biurze Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

Na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

– Plac Wszystkich Świętych 3-4

– al. Powstania Warszawskiego 10

– Rynek Podgórski 1

– ul. Grunwaldzka 8

– ul. Kasprowicza 29

– ul. Wielopole 17a

– os. Zgody 2

– ul. Sarego 4

– ul. Wielicka 28a

– ul. Stachowicza 18

– ul. Lubelska 27

– Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157