Projekty Dzielnicowe zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016

Budżet Obywatelski 2016

Prezentujemy listę projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

Budżet Obywatelski 2016

LISTA PROJEKTÓW O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016.

BUDOWA RONDA NA PRZECIĘCIU ĆWIKLIŃSKIEJ, HELENY I BARBARY
Przebudowa skrzyżowania ulic Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary na skrzyżowanie typu rondo.

BUDOWA NAWIERZCHNIA POD GOLBOX
Zabezpieczenie powierzchni pod boisko dla uczniów klas 1-3

BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA MOŚCIE NA RZECE DRWINCE
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ulic Facimiech – Podlesie na moście na rzece Drwince, dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacji pieszej.

REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 123
Remont ogrodzenia o długości 360 m (612 m2) wokół Szkoły Podstawowej nr 123 Koszt 35 tys zł. Ogrodzenie wymaga uzupełnienia braków, oczyszczenia i pomalowania.

WIEŻA HAMAKOWA – KREATYWNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
Celem realizacji projektu jest budowa wieży hamakowej usytuowanej w ogólnodostępnym parku. Będzie to komfortowe miejsce kreatywnego wypoczynku, gdzie każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł w pojedynkę lub z przyjaciółmi wypocząć na specjalnym hamaku.

REWITALIZACJA
Rewitalizacja parku między klubem sportowym Bieżanowianka , SP nr 124 , Dworem Czeczów

SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA OSIEDLU NA KOZŁÓWCE
Celem projektu jest budowa ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu na terenie zielonym wokół boisk na Osiedlu "Na Kozłówce". Urządzenie w/w siłowni ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o dodatkowe elementy.

REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO WOKÓŁ DWORU CZECZÓW
Rewitalizacja parku dworskiego ma połączyć teren za SP 124 i teren wokół Dworu Czeczów,aż do boiska Bieżanowianki ,aby umożliwić spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Park istnieje ale jest w fatalnym stanie ,w okolicy brak takich założeń.

CYKL TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ I KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
Organizacja cykli turniejów z piłki nożnej i koszykówki ulicznej dla dorosłych i młodzieży w Dzielnicy XII

HARCÓWKA DLA SZCZEPU UROCZYSKO W DOBUDÓWCE SP124
Zadanie ma na celu generalny remont lokalu dobudówki do Szkoły Podstawowej nr 124 tak, aby mógł zostać dostosowany na siedzibę 9 Podgórskiego Szczepu Uroczysko działającego na terenie osiedlu Bieżanów, Bieżanów Nowy, Rżąka.

BIEŻANÓW STREET WORKOUT PARK
Projekt zakłada budowę Street Workout Park-u na terenie KS Bieżanowianka. Realizacja inwestycji spowoduje powstanie nowego miejsca dla ćwiczeń fizycznych dostępnego bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy XII i innych.

MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ
Zakup książek i audiobooKów dla mieszkańców Dzielnicy XII, wyposażenie Filii Bibliotecznych nr 1, 2 i 14 w nowoczesne regały, stoliki, sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz materiały plastyczne na zajęcia kulturalno-edukacyjne.

SZTUKA NIE ZNA GRANIC (WIEKOWYCH RÓWNIEŻ)
Projekt „Sztuka nie zna granic (wiekowych również) realizowany w okresie 1-12.2017 jest projektem edukacyjno-integrującym skierowanym do min. 100 osób – mieszkańców dzielnicy XII zarówno młodszych jak i starszych.

BIKE’OWY PARKING–TANIO, SZYBKO, WYGODNIE I ZDROWO DO MIASTA
5 pokazowych [wzorcowych] bez- lub niskopłatnych, zamykanych, krytych, dziennych i nocnych, modułowych, zasilanych energią słoneczną boxów rowerowych z systemem dedykowanych rezerwacji krótkoterminowych dokonywanych jedynie z użyciem telefonu.

OGRÓD PRZYRODNICZO-BIOLOGICZNY
Zagospodarowanie terenu na ogród przyrodniczo-biologiczny dla dzieci uczęszczających do SP 24