XXXI sesja rady dzielnicy xii

zapowiedx sesji 2-2017

14 lutego odbędzie się XXXI sesja Rady Dzielnicy XII. Przedstawiamy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

zapowiedx sesji 2-2017

Porządek obrad

XXXI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 14 lutego 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXI sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy XII z dnia 17.01.2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

Druk Nr 1 (Projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 2 (Projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 3 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 4 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 5 ( projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego Bieżanowianka w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi na działce nr 312/3 obr.101 Podgórze przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie.

Druk Nr 6 (projekt Komisji Edukacji) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 7 ( projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Karola i Henryka Czeczów na osiedlu Złocień w Krakowie.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

a. Przedstawienie informacji dot. Parku Aleksandry

7. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 111KB)