XXXIX sesja Rady DZIELNICY XII

We wrotek 19 września 2017 r. o godz. godz. 18:30 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

xxvi-sesja-zapo_23281823_f66daad44b4ffd42eadc5f0046a8299a0a3d5ad4 (1)

Porządek obrad

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 19 września 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXIX sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 2 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 4 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 7 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 8 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 9 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa zadania pn. wybudowanie zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polonijnej w Krakowie.

Druk nr 10 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy lustra poprawiającego widoczność w rejonie ulic: Bieżanowska- mała Góra w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych na wysokości os. Złocień.

Druk Nr 12 (projekt zarządu) w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku.

Druk Nr 13 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 14( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 15( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 16( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 17( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. zakończenie sesji

 

Download (PDF, 2.75MB)