XLII sesja Rady Dzielnicy XII

We wtorek 12 grudnia 2017 r. odbędzie się 42. sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

XLII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 12 grudnia 2017 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

Porządek obrad

 

1. Otwarcie XLII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt Komisji Infrastruktury) uzupełnienia zapisu w Paragrafie 2 Uchwały Nr XLI/567/2017 Rady Dzielnicy XII z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie opinii koncepcji wielobranżowej budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy boiska wielofunkcyjnego w parku Lilii Wenedy w Krakowie

Druk Nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przyśpieszenia prac nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy XII

Druk nr 4 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie budowy linii tramwajowej do nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

Druk Nr 5 ( projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie dobudowy lampy oświetleniowej w rejonie ulic Działkowej i Łazy w Krakowie.

Druk Nr 6 ( projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opracowania dokumentacji dla budowy kanalizacji odwadniającej oraz jej realizację dla parkingu przed blokiem ulicy Teligi 14 w Krakowie.

Druk Nr 7 ( projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii projektu budowlanego Rewitalizacji Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Druk Nr 8 ( projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu obejmującego Wzgórze Kaim w Krakowie.

Druk nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: montażu słupków ograniczających możliwość parkowania samochodów na wyremontowanym odc. chodnika przy ul. Wlotowej, po stronie numerów nieparzystych.

Druk Nr 11 ( projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: poparcia wniosku mieszkańców os. Na Kozłówce o wznowienie (przywrócenie) kursowania autobusu przez ul. Na Kozłówce.

Druk Nr 12 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji

 

Download (PDF, 3.32MB)