XLIII sesja Rady Dzielnicy XII

Najważniejsze punkty obrad 43. sesji

9 stycznia odbędzie się pierwsza w 2018 roku, 43. sesja Rady Dzielnicy XII. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Najważniejsze punkty obrad 43. sesji
Porządek obrad
XLIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 9 stycznia 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLIII sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 59/1, położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka 1182.

Druk nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 87 obręb 53 Podgórze wraz ze zjazdem z działki drogowej nr 992/2 obr. jw. przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie- Bieżanowie.

Druk nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: przystąpienia Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.

Druk nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim, stanowiącego załącznik nr 12 do Uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.

Druk nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 9 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji

Download (PDF, 437KB)