VII sesja Rady Dzielnicy XII

VII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 7 maja 2019 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku.

Druk Nr 7 (projekt komisji budżetowej i BO) w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.

Druk Nr 8 ( projekt komisji rewizyjnej) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2018.

Druk Nr 9 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2020.

Druk Nr 10 (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 al. Dygasińskiego 25 z firmą P4 sp. z o. o z przeznaczeniem na montaż i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej.

Druk Nr 11 (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii ewentualnej sprzedaży części działki nr 319 położonej w Krakowie, obręb 50 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Facimiech.

Druk nr 12 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok.

Druk nr 13 (projekt uchwały komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii projektu pn. „Przebudowa ulicy Młodzieży w Krakowie w zakresie obustronnych poboczy.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.