XIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  12 listopada
2019 r. godz. 18:30 /siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury)  w sprawie: opinii  projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Duża Góra w Krakowie od ul. Barbary do ul. Mała Góra w ramach inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową wewnętrznej instalacji : energii elektrycznej, wod.-kan, co, gazu, wentylacji mechanicznej oraz rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego, budowa utwardzonego dojścia i dojazdu na działce nr ewid. 24/3 obręb nr 0057 Kraków- Podgórze, jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków-Podgórze w miejscowości Kraków”.

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5   (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 7  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 8  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 9  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 10  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 11  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową stacji transformatorowej oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami i układem ścieżek pieszych na działkach nr 351/375, 351/445, 351/444, 351/413 obręb 55 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk nr 13 (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska ) w sprawie: budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Korepty w Krakowie.

Druk nr 14 (projekt uchwały Komisji Edukacji) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

Druk nr 15 (projekt uchwały Komisji Edukacji) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 16 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie zwiększenia taboru tramwajowego na liniach 13 i 3 oraz wymiany starego taboru na nowy na linii nr 9.

Druk nr 17  (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: uzgodnienia trasy budowy oświetlenia w Krakowie ( obr. 57 jedn. ewid. Podgórze)- oświetlenie w rejonie ulicy Ćwiklińskiej/Duża Góra 39 w rejonie parku jordanowskiego.

Druk nr 18  (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montaży progów zwalniających wyspowych na ulicy Bogucickiej w Krakowie.

Druk nr 19  (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii propozycji nowych przebiegów tras rowerowych układu podstawowego na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.