XXIV Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny)w dniu  6 października 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk nr 3 (projekt Komisji Infrastruktury)w sprawie : zmiany organizacji ruchu na wyjeździe z ulicy Jerzmanowskiego na ul. Wielicką w Krakowie.

 Druk Nr 4  (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: oznakowania pierwszeństwa przejazdu  na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego z ulicą Kozietulskiego.

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury ) w sprawie: opinii wielowariantowej koncepcji odtworzenia ulicy Smolarzy w Krakowie, na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu tablic informacyjnych zlokalizowanych      na działkach   nr: 101/1 i  145/9 obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, realizowanych w ramach zadania „Dzielnicowy Szlak Pamięci” .

Druk nr 7 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie postulatów i propozycji do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim”

Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie utworzenia wybiegu dla psów na osiedlu Rżąka 

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji