XXVI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny)w dniu  8 grudnia 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk nr 3 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii zbycia działki nr 83/1, obr. P-57, jednostka ewidencyjna Podgórze,  położonej przy ulicy Mała Góra/ul. Ćwiklińskiej.

Druk Nr 4  (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 219/29  obręb 102 jednostka ewidencyjna Podgórze,  położonej przy ulicy Stefana Stolarza.

Druk Nr 5 (projekt Komisji Architektury ) w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parku przy ul. Słona Woda w Krakowie, obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo- rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej wraz z budową miejsc postojowych  na działkach nr 19/1, 19/2, 18/26, 18/27, 18/25, 20/3, 21/17, 20/1, 20/2, 13/1, 19/3, obr.58 Podgórze, 304/2, 291, 307, 306/1, 306/2, 348/5, 272/2, 272/1, 265/2, 265/1, 285/5, 305, 300/2, 301, 299/2, 300/1, 298, 299/1, 143/6, 482, 143/4, 143/5, 296/1, 296/4, 294, 295, 292, 293, 290, 288, 289, 287, 348/6, 348/4, 264/3, 342, 355, 341, 268, 297, 163, 285/2, 284, 285/1 obr.60 Podgórze.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu modernizacji alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce

Druk nr 7 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Druk Nr 8 (projekt zarządu) w sprawie:   opinii posadowienia rzeźby parkowej przedstawiającej  Irenę Jarocką w okolicy Klubu Aleksandry przy skrzyżowaniu ulicy  Ćwiklińskiej z ulicą  Aleksandry.

Druk Nr 9 (projekt zarządu) w sprawie: poparcia budowy  zbiorników retencyjnych na rzekach Serafa i Malinówka.

Druk Nr 10 (projekt zarządu) w sprawie: wykupu działek  przy ulicach  Republiki Korczakowskiej, Ściegiennego i Teligi w Krakowie

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Z kulturą na ty- od malucha do seniora”.

Druk nr 12 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie:  utworzenia  dróg  jednokierunkowych  na  sięgaczach pomiędzy ulicą Działkową a ulicą Łazy.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji