XXVII Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  19 stycznia 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XXIV i  XXVI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym na dz. Nr 111/8 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 278/6, 325/2, budową zjazdu z dz. . nr 278/6 na dz. Nr 111/8 obr. 50 Podgórze przy ulicy Na Kozłówce 3 w Krakowie.

Druk Nr 3 (projekt zarządu) w sprawie:  wprowadzenia  ruchu jednokierunkowego na ulicy Lipowskiego, na odcinku od ul. Popiełuszki do ulicy Drożdżowej.

Druk Nr 4 (projekt zarządu) w sprawie:  rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej na ulicy Pronia w  ramach  Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Druk nr 5  (projekt zarządu) w sprawie:  utwardzenia ulicy Bocznica w Krakowie

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji