XXXVII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  9 listopada  2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XIX/288/2020 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii odnośnie możliwości sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 158/23 i działki nr 158/14 obręb 56 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa trzysegmentowego budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, chodniki dla pieszych, schody terenowe na działkach nr 882/4, 1285/5, 1285/3, 881/2, 878/2, 1285/2, 877/2, 874, 1285/4, 871, 870, 867, 864, 863, 1285/1 obr. 53 Podgórze przy ulicach Wielickiej/Gersona/Prostej/Dygasińskiego w Krakowie.

Druk Nr 3  (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: wydania opinii ULCP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 28 w Krakowie na działkach nr 199/11, 199/7, 201/11, 202/6, obr.56 Podgórze wraz z zagospodarowaniem terenu  (dojścia, dojazdy, powierzchnia biologicznie czynna, place zabaw) oraz przebudową i rozbudową istniejącego zjazdu na działkach nr 373/20, 202/6, 202/7, 202/8, 205/6 obr. 56 Podgórze prowadzącego do działki nr 202/6 obr. 56 Podgórze przy ul. Duża Góra w Krakowie.

Druk nr 4  (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa do 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze jednego z nich, z garażami podziemnymi, z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 125/2 (część), 148/6 (część), 149/9, 150/2, 152/7, 154/7 obr. 56 Podgórze, a także z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 125/2 (część), 148/6 (część) obr. 56 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie.

Druk nr 5  (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa do 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 148/4 (część), 125/3 (część), 126/2 (część), 126/5, 127/3, 146 (część), 145/3 (część), 144/3 (część), 143/3 (część), 142/3 (część), 141/3 (część) obr. 56 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie.

Druk nr 6  (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: sprzeciwu wobec projektów WZ i ZT dla inwestycji   wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Telimeny i Imielnej w Krakowie.

 Druk Nr 7 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii projektu organizacji ruchu na ul. Dygasińskiego, Gersona, Szara, Prosta, Śnieżna, Promienna, Muzyków, Górników, Na Wrzosach, Snycerska, Jasieńskiego, Nad Potokiem, Bieżanowska, Anny Libera, Popławskiego, Anrdusikiewicza, Bielskiego, Legionów, Morawiańskiego w Krakowie.

Druk Nr 8 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: poprawy infrastruktury pętli autobusowej w Nowym Bieżanowie.

Druk Nr 9 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: badania natężenia hałasu dla ulic: Rożena, Jaksy oraz Żurawiej  w Krakowie.

Druk Nr 10 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: budowy chodnika na ulicy Agatowej w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: montażu słupków blokujących na wjeździe do Samorządowego Przedszkola nr 87 ul. Spółdzielców 7 w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii modernizacji ulicy Pochwalskiego.

Druk Nr 13 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: wprowadzenia zadania pn. „Przedłużenie ulicy Jasieńskiego i połączenie z drogą skierowaną w kierunku Centrum Logistycznego w Gminie Wieliczka” do Budżetu Miasta Krakowa na lata 2022-2023.

Druk Nr 14 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 15 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji