XLIV sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny) w dniu  7 czerwca  2022 r. godz. 18:30 za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu ) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego  w ramach Inicjatywy lokalnej pt. „ Z kulturą na ty- od malucha do seniora”

Druk Nr 2 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Bieżanowskiej w Krakowie w rejonie numeru 287.

Druk Nr 3 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie montażu znaku drogowego B-35 na ulicy Republiki Korczakowskiej   w Krakowie.

Druk Nr 4  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie demontażu znaku B-35 z tabliczką T-25 a i T-25 c na ulicy Republiki Korczakowskiej w Krakowie  po stronie ciągu sklepów.

Druk nr 5 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii projektu organizacji ruchu na ulicy Polonijnej w Krakowie.

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Polonijnej z ulicą Facimiech w Krakowie.  

Druk nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Mała Góra

Druk Nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie montażu lustra drogowego na ulicy Bieżanowskiej przy wyjeździe z ulicy Darasza w Krakowie.

Druk Nr 9 (projekt komisji infrastruktury) sprawie wskazania na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim lokalizacji toalety w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy”

Druk Nr 10 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Kosocickiej w Krakowie w rejonie pomiędzy numerem 36 A i 38 A.

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie: w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji