XXXVII (Nadzwyczajna) Sesja Rady Dzielnicy

27 nadzwuyczajna sesja rady dzielnicy

27 lipca 2017 r. o godz. godz. 16:30 odbędzie się XXXVIi Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

27 nadzwuyczajna sesja rady dzielnicy

Porządek obrad

XXXVII (Nadzwyczajna) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 27 lipca 2014 r. godz. 16:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXVII nadzwyczajnej sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Projekty uchwał:

Druk Nr 1 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2018.

Druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 3 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 4 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 5 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 6 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 7 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

4. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 2.04MB)