XL sesja Rady Dzielnicy XII

We wtorek 17 października odbędzie się najbliższa sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Porządek obrad

XL Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 17 października 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XL sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 2 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 4 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 7 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 8 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 9( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 (projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: uznania za pomnik przyrody dębów szypułkowych rosnących w parku Anny i Erazma Jerzmanowskich

Druk nr 11 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: dobudowy latarni oświetlenia drogowego w rejonie ul. Muzyków- od strony al. Dygasińskiego w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: naprawy oświetlenia kładki dla pieszych nad ulicą Wielicką, prowadzącą do sklepów: TESCO i OBI.

Druk Nr 13 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy lustra poprawiającego widoczność w rejonie ulicy Konrada Wallenroda, budynek nr 59 (wyjazd na ul. K. Wallenroda).

Druk Nr 14 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: zabudowy słupków ograniczających parkowanie pojazdów przy skrzyżowaniu ulic Ks. Piotra Ściegiennego i ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.

Druk Nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk Nr 17( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 18 ( projekt Komisji Zdrowia) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Rakuś w Krakowie.

Druk Nr 20 (projekt zarządu) w sprawie: budowy zadaszenia nad boiskiem sportowym Klubu Sportowego „Baszta”.

Druk Nr 21 (projekt zarządu) w sprawie korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku.

Druk Nr 22 (projekt zarządu) opinii dla budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ćwiklińskiej

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji

Download (PDF, 5.83MB)