XLIV Sesja Rady Dzielnicy XII

Sesja XXVI Rady Dzielnicy 12

We wtorek 6 lutego 2018 r. odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

Sesja XXVI Rady Dzielnicy 12

Porządek obrad

XLIV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 6 lutego 2018 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

 

1. Otwarcie XLIV sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: ustawienia znaku drogowego B 36 „zakaz zatrzymywania” przy ul. Teligi w rejonie wjazdu do kościoła w Nowym Prokocimiu

Druk nr 2 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: budowy zatok parkingowych na ulicy Erazma Jerzmanowskiego

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

Druk nr 4 (projekt komisji edukacji) w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na części nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworu Czeczów przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krakowie, na rzecz Centrum Kultury Podgórza

Druk nr 5 (projekt zarządu) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/2 obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2.

Druk nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 9 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 11 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 13 (projekt komisji zdrowia) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji

Download (PDF, 633KB)