LI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

51 sesja rady dzielnicy 12

We wtorek 28 sierpnia 2018 r. odbędzie się LI (51.) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

51 sesja rady dzielnicy 12

Porządek obrad
LI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 28 sierpnia 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie LI sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 9 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 12 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 13 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 14 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 15 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 16 (projekt k. architektury) w sprawie: opinii odnośnie zmiany umowy dzierżawy na nieruchomości usytuowanej na części działki nr 508/4 obręb 53- Podgórze przy ul. Snycerskiej 23 A w Krakowie.
Druk Nr 17 (projekt k. architektury) w sprawie: opinii odnośnie zmiany okresu obowiązywania umów dzierżawy działki nr 467 obręb 53 jedn. ewidencyjna Podgórze stanowiącej Plac 650 lecia Prokocimia
Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterskiej.
Druk nr 20 (projekt zarządu) w sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Mała Góra na wysokości bl. 14 oraz na ulicy Bogucickiej.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 156KB)