LIV sesja Rady Dzielnicy XII

13 listopada odbędzie się 54. sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Porządek obrad
LIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 9 października 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

 

1. Otwarcie LIII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z  LIII sesji Rady Dzielnicy XII

4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 2(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3(projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 5  (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 9 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk  Nr 11 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 12 ( projekt komisji infrastruktury) w sprawie:  utworzenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Republiki Korczakowskiej i ul. Kurczaba

Druk Nr 13 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2018 rok.

Druk Nr 14 (projekt zarządu ) w sprawie: budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Złocieniowej w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS.

Druk Nr 15 (projekt zarządu) w sprawie:  ewentualnej sprzedaży na współwłasność części działki nr 158/21 położonej w Krakowie, obręb 56 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Imielnej.

Druk Nr 16 (projekt zarządu) w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 497/1. 497/3 obr. 53 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z działki drogowej nr 1001/3 Obręb 53 Podgórze na działki nr 497/1, 497/3 obr. kw. Przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego nr 20 w Krakowie.

Druk nr 17 (projekt zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na rok 2019.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

 

Druk nr 1        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 13  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.877.2018.AJ  z dnia 2 listopada 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 2        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Na Kozłówce 16  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.879.2018.AJ  z dnia 2 listopada 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 3        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Działkowej 33  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.883.2018.AJ  z dnia 2 listopada 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 4        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocimz dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 9  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.831.2018.AJ  z dnia 5 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.


Druk nr 5        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 7  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.796.2018.AJ  z dnia 5 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 6        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 26  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.822.2018.AJ  z dnia 5 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 7        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Wolskiej 6  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.830.2018.AJ  z dnia 8 października  2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 8        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Telimeny 15  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.788.2018.AJ  z dnia  5 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

Druk nr 9        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 11  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.786.2018.AJ  z dnia 3 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 10        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 9  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.767.2018.AJ  z dnia 3 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk nr 11        Projekt komisji zdrowia

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm. ) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje   się    pozytywnie    ponowne   zawarcie   umowy   najmu   lokalu   socjalnego   położonego    w budynku przy ul. Okólnej 13  w Krakowie (Nr sprawy: ML-10.7123.779.2018.AJ  z dnia 3 października 2018 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu komisji:

Przewodnicząca Barbara Frączek

 

Uzasadnienie:

Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII nie wpłynęły żadne informacje o niewłaściwym zachowaniu się osoby ubiegającej się o przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww. lokalu socjalnym.

 

Druk Nr 12       Projekt komisji infrastruktury

Uchwała Nr /2018

Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

z dnia 2018 r.

                                                               

w sprawie:  utworzenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Republiki Korczakowskiej i ul. Kurczaba.

Na podstawie § 3 pkt.4 lit    uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Republiki Korczakowskiej i ul. Kurczaba w kierunku Wielicka/ Republiki Korczakowskej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury:

Piotr Wojciechowski

 

Uzasadnienie:

Przejście w tym rejonie poprawi znacząco bezpieczeństwo poruszających się w tym rejonie pieszych, w tym młodzieży szkolnej.

 

Druk Nr 13        Projekt zarządu

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2018 rok.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wskazuje się ………………………. jako realizatora zadania przyjętego uchwałą  Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn. 04.07.2017 r. zgodnie z poniższym zestawieniem;

 

E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE kwota Jednostka realizująca
1. Organizacja Spartakiady dzieci i młodzieży 9 000 zł ………/MCOO

§ 2. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 1 630 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn. 4.07.2017. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW
kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7- cyklinowanie parkietów 5 sal 23 370 zł MCOO

a kwotę zmniejszaną  1 630zł  przeznacza się na zadanie jak poniżej:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7- remont piaskownicy i inne bieżące potrzeby placówki 1 630 zł MCOO

§ 3. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 1 370 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn. 4.07.2017. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW
kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30- remont wentylacji w kuchni, wymiana piecyków gazowych, kontynuacja wymiany okien 38 630 zł MCOO

a kwotę zmniejszaną  1 370 zł  przeznacza się na zadanie jak poniżej:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30- zakup i montaż kuchenki gazowej 1 370 zł MCOO

§ 4. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 690 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn. 4.07.2017. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW
kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18- projekt wymiany instalacji gazowej + wymiana 14 310  zł MCOO

a kwotę zmniejszaną  690 zł  przeznacza się na zadanie jak poniżej:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW kwota Jednostka realizująca
Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18- bieżące potrzeby   690 zł MCOO

§ 5. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 600 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn. 4.07.2017. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW
kwota Jednostka realizująca
SP nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6- remont szatni, remont łazienki dla chłopców   49 400 zł MCOO

a kwotę zmniejszaną  600 zł  przeznacza się na zadanie jak poniżej:

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI        ORAZ ŻŁOBKÓW kwota Jednostka realizująca
SP nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6- bieżące potrzeby   600 zł MCOO

§ 6. Środki finansowe pozostałe po realizacji zadań remontowych na poszczególnych osiedlach przeznacza się na dofinansowanie remontu ul. Braterskiej.

 

§ 7. Zmienia się zakres rzeczowy zadania podjętego uchwałą Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dn.04.07.2017

Z:

 

K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY kwota Jednostka realizująca
2. Zakup /wydanie materiałów promocyjnych   5 000 zł CK Podgórza

na

I) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA kwota Jednostka realizująca
Dofinansowanie działalności statutowej CK Podgórza   5 000 zł CK Podgórza

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII             Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk Nr 14        Projekt zarządu

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

                                                               

w sprawie: budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Złocieniowej w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS.

 

Na podstawie § 3 pkt.4 lit d uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Opiniuje się pozytywnie rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Złocieniowej ( Nr 36) w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS) realizowanego przez MPWiK.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII             Bieżanów-Prokocim

 

Zbigniew Kożuch

 

Druk Nr 15        Projekt zarządu

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

                                                               

w sprawie: ewentualnej sprzedaży na współwłasność części działki nr 158/21 położonej w Krakowie, obręb 56 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Imielnej.

Na podstawie § 3 pkt.4 lit k uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Opiniuje się …………………… ewentualną sprzedaż na współwłasność części działki nr 158/21 położonej w Krakowie, obręb 56 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Imielnej, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII             Bieżanów-Prokocim

 

Zbigniew Kożuch

 

 

Druk Nr 16        Projekt zarządu

 

Uchwała Nr /2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia 2018 r.

 

                                                               

w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 497/1. 497/3 obr. 53 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z działki drogowej nr 1001/3 Obręb 53 Podgórze na działki nr 497/1, 497/3 obr. kw. Przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego nr 20 w Krakowie.

 

Na podstawie § 3 pkt.4 lit  i uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo AU-02-3.6730.2.681.2018.MPI z dnia 6 listopada 2018 r. Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Opiniuje się negatywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 497/1. 497/3 obr. 53 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z działki drogowej nr 1001/3 Obręb 53 Podgórze na działki nr 497/1, 497/3 obr. kw. Przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego nr 20 w Krakowie.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII             Bieżanów-Prokocim

 

Zbigniew Kożuch

 

 

Uzasadnienie:

W rejonie ulicy Gen. Jakuba Jasińskiego przeważa zabudowa jednorodzinna. Brak dostatecznie rozwiązanej sprawy odprowadzenia wód opadowych, kwestii parkowania samochodów osobowych.

 

Druk Nr 17        Projekt zarządu

 

Uchwała Nr 2018
Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
z dnia  2018 r.

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na rok 2019.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3   Uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 7 000 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XLIX/705/2018 Rady Dzielnicy XII  z dn. 03.07.2018 r. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
kwota Jednostka realizująca
3. osiedle Kozłówek 128 000 zł ZIKiT

 

a kwotę zmniejszaną  7 000 zł  przeznacza się na realizację zadania jak poniżej:

I) DZIELNICWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
kwota Jednostka realizująca
Dofinansowanie Programu „Mój Trener” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów  „Kostka” , ul. Spółdzielców 5 7 000 zł SP UMK

 

§ 2. Zmniejsza się wysokość środków o kwotę 20 000 zł  na zadaniu przyjętym Uchwałą Nr XLIX/705/2018 Rady Dzielnicy XII  z dn. 03.07.2018 r. do kwoty jak w tabeli poniżej w następujący sposób:

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
kwota Jednostka realizująca
1. osiedle Prokocim Nowy – remonty wg wskazań 125 000 zł ZIKiT

a kwotę zmniejszaną  20 000 zł  przeznacza się na realizację zadania jak poniżej:

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ kwota Jednostka realizująca
Dobudowa latarni oświetleniowej w rejonie sięgacza drogowego pomiędzy budynkiem Kurczaba 11 i Kurczaba 23 ( dz. Nr 345/9) 20 000 zł ZDMK

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII             Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch